2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com

LIVE 2018

LIVE 2018

Το συνέδριο LIVE (Leading Innovative Vascular Education) θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2018 στην Πάτρα.

Πίσω