2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Υποστηρικτικό Προσωπικό Ερευνητικού Έργου


 

Ελένη Βέργου

Άννα-Μαρία Ζέρβα

Ελένη Κλέτσου

Ξανθή Σάκκα

Έλενα Χατζηνίκου