2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com

ΙΑΠ 2018

ΙΑΠ 2018

19 & 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αθήνα

 

Αντιμετώπιση ανευρισμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής

Πίσω