2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Βιβλιοθήκη


 

103 Συγγράμματα
(Δωρεά: Ιωάννης Μαυροφόρος, Δημήτριος- Σόλων Γεωργόπουλος, Ηλίας Μπαστούνης, Αστέριος Ν. Κατσαμούρης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Αθανάσιος Γιαννούκας, Ηλίας Συμεών Παλαιοχωρλίδης)

 

236 Επιστημονικά περιοδικά
(Δωρεά: Αθανάσιος Γιαννούκας)
 

117 CDs
(Δωρεά: Αθανάσιος Γιαννούκας)