2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

 

Ρούσας Νικόλαος
με θέμα:
«Αναγνώριση της πιθανότητας ρήξης σε μικρά ανευρύσματα με τη χρήση PET». Διακρατική Διδακτορική Διατριβή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γένοβα.

 


 

Τζόγιας Λεωνίδας
με θέμα:
«Σκλήρυνση των φλεβών κάτω μελών (φλεβοσκλήρυνση)»

 


 

Καραθάνος Χρήστος
με θέμα:
«Διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας της επιπολής φλεβικής θρόμβωσης των κάτω μελών σε άτομα με πρωτοπαθείς φλεβικούς κιρσούς»

 


 

Σπανός Κωνσταντίνος
με θέμα:
«Factors that influence the healing process in lower limb ulcers of diabetic patients»

 


 

Πετροχείλου Γλυκερία
με θέμα: «Ο ρόλος της γεωμετρίας του καρωτιδικού διχασμού στην ανάπτυξη της αθηρωματικής νόσου»

 


 

Σαλεπτσής Βασίλειος
με θέμα: «Κατάθλιψη και Αθηροσκλήρυνση»

 


 

Μακρυγιάννης Γεώργιος
με θέμα: «Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεϊνασών 13 και 9 στην εμφάνιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής»