2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Ιατρείο Λεμφοιδήματος
Κοινωνικοί Λειτουργοί


 

Νάκος Χρήστος

Τσιώλη Σταυρούλα