2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

1. Andrew Nicolaides (26/05/2008)

2. Dimitri P. Mikhailidis (14/02/2012)

3. Juan-Carlos Parodi (01/10/2013)

4. Domenico Palombo (21/10/2016)

5. Hans-Henning Eckstein (22/05/2018)

6. Natzi Sakalihasan(22/05/2018)