2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Πατήστε τους παρακάτω σύνδεσμους για να δείτε την σελίδα που σας ενδιαφέρει.

www.uth.gr

www.med.uth.gr

http://ivd.gr/

http://pms-vasc-ultrasound.med.uth.gr/

https://www.med.uth.gr/pmsBioethics/

https://www.med.uth.gr/msc.diabeticfoot/

https://www.med.uth.gr/pms.vasc.thrombosis/

http://www.agiannoukas.4ty.gr/el/aggioxeirourgos-larisa-gianoukas

http://www.esvs.org/

http://europeanvenousforum.org/

https://vascular.org/

https://escvs.com/