2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Μαθήματα Φοιτητών


 

Βασικές Αρχές Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Η κατανόηση της παθογένειας, της φυσικής ιστορίας, της διάγνωσης, της πρόληψης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των αγγειακών παθήσεων.

- Εισαγωγή- Αθηρωματική νόσος: παράγοντες κινδύνου – φυσική ιστορία της νόσου
- Βασικές αρχές αιμοδυναμικής
- Αιμοδυναμική στην παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων
- Νόσος των καρωτίδων και του σπονδυλο-βασικού συστήματος
- Χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω μελών
- Επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη στο αρτηριακό δίκτυο των κάτω μελών.
- Σύνδρομο του «Διαβητικού ποδιού»
- Οξεία και χρόνια αποφρακτική νόσος των σπλαχνικών αρτηριών και νεφρικών αρτηριών
- Οξεία ισχαιμία των άνω και κάτω μελών – Σύνδρομο «μεθ’ ισχαιμικής Επαναιμάτωσης»
- Αγγειακές κακώσεις
- Ανευρυσματική νόσος της θωρακικής και της κοιλιακής αορτής
- Ανευρύσματα περιφερικών αρτηριών
- Φλεβική θρόμβωση – Θρομβοφλεβίτιδα
- Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια κάτω μελών
- Λεμφοίδημα – το οιδηματώδες κάτω μέλος
- Αγγειΐτιδες – Αγγειακές Δυσπλασίες – όγκοι αγγείων
- Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες (Συγγενείς – Επίκτητες)

 

 

Αιμοδυναμική των Αγγειακών Παθήσεων
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Η κατανόηση των βασικών αρχών της αιμοδυναμικής παθοφυσιολογίας των αγγειακών παθήσεων

- Εισαγωγή στην Αθηρωματική νόσο και στην έννοια της αιμοδυναμικής
- Βασικές αρχές ρευστομηχανικής – Αρχές διατήρησης μάζας, ενέργειας και ορμής σε κινούμενα υγρά
- Ροή υγρών σε σωλήνες – είδη ροής
- Αιμοδυναμική των αρτηριο - φλεβικών επικοινωνιών
- Παλμική ροή – Ροή σε ελαστικούς σωλήνες
- Αιμοδυναμική της εξωκρανιακής και ενδοκρανιακής κυκλοφορίας του εγκεφάλου
- Αιμοδυναμική των αρτηριακών ανευρυσμάτων
- Αιμοδυναμική της οξείας και χρόνιας ισχαιμίας των κάτω μελών
- Αιμοδυναμική συμπεριφορά αρτηριακών αναστομώσεων και διαφόρων τύπων μοσχευμάτων
- Εφαρμογές της αναίμακτης διαγνωστικής σε σχέση με την αιμοδυναμική παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων
- Αιμοδυναμική της φλεβικής θρόμβωσης
- Αιμοδυναμική της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας
- Κλινικές εφαρμογές
- Παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων