2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Δημοσιευμένες Εργασίες Αγγειοχειρουργικής Κλινικής


 

Α. Πλήρεις Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
1. Α. Λάζαρος, Γ. Μπαλτογιάννης, Χ. Κάτσιος, Μ. Φατούρος, Α.Δ. Γιαννούκας, Μήτσης, Δ. Κασιούμης. Η ολική κυστεκτομή στη θεραπεία της εχινοκόκκου κύστεως του ήπατος. Ιατρική Επικοινωνία 1990;2:156-9.
2. A. Γιαννούκας, Μ. Ματσάγκας, Γ. Μαρκούιζος, Λ. Παπάτζικος, Δ. Κασιούμης. Περισφιγμένη μηροκήλη Littre. Ενδιαφέρουσα περίπτωση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ελληνική Χειρουργική 1993;65:329-31.
3. N. Ξηροπόταμος, Α.Δ. Γιαννούκας, Γ. Μπαλτογιάννης, Χ. Κάτσιος, Δ. Κασιούμης. Συστροφή χοληδόχου κύστης. Ενδιαφέρουσα περίπτωση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ελληνική Χειρουργική 1993;65:326-8.
4. A. Γιαννούκας, Δ. Νάστος, Γ. Μπαλτογιάννης, Δ. Στεφάνου, Ε. Μυλωνάκης, Δ. Κασιούμης. Προφύλαξη του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από βλάβες μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων με συνδυασμός υπερεκλεκτικής βαγοτομής και προσταγλανδίνων. (Πειραματική μελέτη) Ελληνική Ιατρική 1993;59:488-92.
5. A. Γιαννούκας, Λ. Παπατζίκος, Δ. Γοδεβένος. Βλαπτική δράση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στο γαστρο-δωδεκαδακτυλικό βλεννογόνο και δυνατότητες προστασίας. (Ανασκόπηση) Ιατρική 1994;66:379-84.
6. A. Γιαννούκας, Μ.Χ. Μήτσης, Μ. Μυλωνάκης, Μ. Φατούρος, Λ. Παπατζίκος, Δ. Γοδέβενος, Γ. Μαρκουίζος, Κ. Παπαδημητρίου. Ο ρόλος της υπερεκλεκτικής βαγοτομής στην προστασία του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από την επίδραση της νατριούχου δικλοφενάκης. (Πειραματική μελέτη) Ελληνική Χειρουργική 1995;67:147-51.
7. A. Γιαννούκας, Μ.Ι. Ματσάγκας. Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής κάτω των νεφρικών αρτηριών (Ανασκόπηση). Ιατρική 1997;71:245-55.
8. Α. Μαυροφόρου, Α. Γιαννούκας, Μ. Μιχαλοδημητράκης. Η ιατρική ευθύνη και αγγειοχειρουργική ειδικότητα. Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2001;10(2):9-14.
9. Γ. Αντωνίου, Χ. Καραθάνος, Κ. Σπανός, Ν. Ρούσας, H. Achouchan, Α. Γεωργιακάκης, Σ. Κούτσιας, Χ. Χατζηχριστοδούλου, Α. Γιαννούκας. Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) ανευρύσματος κοιλιακής αορτής: νεότερα δεδομένα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2008;14:153-9.

 

Β. Πλήρεις Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά
1. N. Xeropotamos, G. Baltoyannis, D. Nastos, A.D. Giannoukas, A. Cassioumis. Traumatic cholecystectomy. (Case report and review of the literature) Eur J Surg 1992;158:249-50. Citations: 4 Impact Factor (2003): 0.156
2. D. Cassioumis, M. Fatouros, K.C. Siamopoulos, A.D. Giannoukas. Short and long term evaluation of arteriovenous fistulas for chronic haemodialysis. Microsurgery 1992;13:236-7. Citations: 3 Impact Factor (2009): 1.244
3. M. Leon, N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, L. Sowade, A. Almazan, A.N. Nicolaides. Uso Combinado del Pletismografo de aire y Termografia Liquida en el diagnostico de Trombosis venosa Aguda: Comparacion con Duplex Scanning. Angiologia 1994; XLVI:180-4. Citations: - Impact Factor: -
4. N. Labropoulos, M. Leon, A.N. Nicolaides, A.D. Giannoukas, N. Volteas, P.Chan. Superficial venous insufficiency: Correlation of anatomic extent of reflux with clinical symptoms and signs. J Vasc Surg 1994;20:953-8. Citations: 119 Impact Factor (2009): 3.517
5. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, S.K. Volteas, A. Al Kutoubi. Complications of the balloon assisted percutaneous transluminal angioplasty. (Review) J Cardiovasc Surg 1994;35:475-89. Citations: 13 Impact Factor (2009): 1.160
6. M. Matsagas, M. Fatouros, B. Koulouras, A.D. Giannoukas. Incidence, complications and management of Meckel’s diverticulum. Arch Surg 1995;130:143-6. Citations: 6
7 Impact Factor (2009): 4.323 7. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, A.N. Nicolaides, G. Ramaswami, M. Leon, P. Burke. New insights into the pathophysiologic condition of venous ulceration using colour flow duplex imaging: Implications for treatment. J Vasc Surg 1995;22:45-50. Citations: 42 Impact Factor (2009): 3.517
8. A.D. Giannoukas, N. Labropoulos, P. Burke, A. Katsamouris, A.N. Nicolaides. Calf deep venous thrombosis: Review of the literature Eur J Vasc Endovasc Surg 1995;10:398-404. Citations: 25 Impact Factor (2009): 2.919
9. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, M. Leon, E. Kalodiki, M. Wyatt, S. Das Gupta, A.N. Nicolaides. Complications after intravenous drug abuse and the diagnostic value of colour flow duplex scanning. J Vasc Technol 1996;20:27-8. Citations: 1 Impact Factor: -
10. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, A.N. Nicolaides, M. Veller, M. Leon, N. Volteas. The role of venous reflux and calf muscle pump function in non- thrombotic venous insufficiency: Correlation with severity of signs and symptoms. Arch Surg 1996;131:403-6. Citations: 37 Impact Factor (2009): 4.323
11. A.D. Giannoukas, A. Androulakis, N. Labropoulos, J.H.N. Wolfe. The role of surveillance in the lower limb bypass grafting. (Review) Eur J Vasc Endovasc Surg 1996;11:279-89. Citations: 14 Impact Factor (2009): 2.919
12. N. Labropoulos, E. Touloupakis, A.D. Gianoukas, M. Leon, A.Katsamouris, A.N. Nicolaides. Recurrent varicose veins: Investigation of the pattern and extent of reflux with colour flow duplex scanning. Surgery 1996;119:406-9. Citations: 60 Impact Factor (2009): 3.603
13. A. Androulakis, A.D. Giannoukas, N. Labropoulos, A. Katsamouris, A.N.Nicolaides. The impact of duplex scanning on vascular practice. Int Angiol 1996;15:283-90. Citations: 10 Impact Factor (2009): 1.155
14. A.D. Giannoukas, G. Baltoyannis, E. Milonakis, D. Nastos, L. Papagikos, A.M. Kappas, M. Fatouros, C. Papadimitriou, D. Cassioumis. Protection of the gastroduodenal mucosa from the effects of diclofenac sodium: the role of highly selective vagotomy and misoprostol. World J Surg 1996;20:501-5. Citations: 3 Impact Factor (2009): 2.696
15. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, A. A. Kutoubi, A.N. Nicolaides. Pseudoaneurysm of superficial femoral artery after balloon angioplasty. (Case report) Vasc Surg 1996;30:255-60. Citations: - Impact Factor (2004): 0.29
16. N. Labropoulos, S.K. Volteas, A.D. Giannoukas, E. Touloupakis, K. Delis, A.N. Nicolaides. Asymptomatic popliteal aneurysms. Vasc Surg 1996;30:453-8. Citations: 22 Impact Factor (2004): 0.29
17. N. Labropoulos, N. Volteas, M. Leon, A. Rulo, A.D. Giannoukas, A.N. Nicolaides. The role of venous outflow obstruction in patients with chronic venous dysfunction. Arch Surg 1997;132:46-51. Citations: 34 Impact Factor (2008): 4.323
18. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, N. Volteas, A. Al Kutoubi, A. Katsamouris, J.H.N. Wolfe, A.O. Mansfield, A.N. Nicolaides. Early haemodynamic effects of percutaneous transluminal angioplasty in the superficial femoral artery disease. Vasc Surg 1997;31:615-21. Citations: - Impact Factor (2004): 0.29
19. N. Labropoulos, A. Androulakis, R. Allan, A.D. Giannoukas, E. Touloupakis, T. Tegos, A. Al Kutoubi, A.N. Nicolaides. The value of colour flow imaging in the detection of subtotal and total internal carotid artery occlusion. Vasc Surg 1997;31:775-9. Citations: 2 Impact Factor (2004): 0.29
20. A.D. Giannoukas, N. Labropoulos, G. Stavridis, D. Bailey, B. Glenville, A.N. Nicolaides. Pre-bypass assessment of the long saphenous vein wall with ultrasound and histology. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997;14:37-40. Citations: 8 Impact Factor (2009): 2.919
21. A.D. Giannoukas, G. Stavridis, N. Labropoulos, D. Bailey, B. Glenville, Nicolaides. Quality of the long saphenous vein conduits used for coronary artery by-pass operations. Vasc Surg 1997;31:757-60. Citations: 1 Impact Factor (2004): 0.29
22. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, K. Delis, M. Ashraf Mansour, S. Kang, Nicolaides, J.S.P. Lumley, W. Baker. Where does the primary venous reflux start? J Vasc Surg 1997;26:736-42. Citations: 94 Impact Factor (2009): 3.517
23. N. Labropoulos, G. Belcaro, A.D. Giannoukas, K. Delis, M. Ashraf Mansour, S.S. Kang, A.N. Nicolaides, W.H.Baker. Can the main trunk of the greater saphenous vein be spared in patients with varicose veins? Vasc Surg 1997;31:531-4. Citations: 9 Impact Factor (2004): 0.29
24. A.D. Giannoukas, M. Fatouros, H. Batsis, N. Mitsis, M. Matsagas, V. Koulouras, C. Tsampoulas, A.M. Kappas, A. Cassioumis. Symptomatic deep venous thrombosis of the lower limb. Int Angiol 1998;17:151-4. Citations: 5 Impact Factor (2009): 1.155,
25. G. Phillipidis, G. Zacharakis, A. Katsamouris, A.D. Giannoukas, M. Kouktzela, T.G. Papazoglou. Effect of liquid nitrogen and formalin-based conservation in the in-vitro measurement of laser-induced fluorescence from peripheral vascular tissue. J Photochem Photobiol B 1998;47:109-14. Citations: 6 Impact Factor (2009): 1.871
26. A.D. Giannoukas, D.K. Tsetis, E. Touloupakis, E. Alamanos, S. Karniadakis, P. Korakas, A.N. Katsamouris. Suppurative bacterial endarteritis after percutaneous transluminal angioplasty, stenting and thrombolysis for femoropopliteal arterial occlusive disease. (Case report) Eur J Vasc Endovasc Surg 1999;18:455-7. Citations: 4 Impact Factor (2009): 2.919
27. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, G. Stavridis, D. Bailey, B. Glenville, Nicolaides. Insights in the development of primary venous reflux. Vasc Surg 1999;33:191-6. Citations: 2 Impact Factor (2004): 0.29
28. Labropoulos N, Mansour MA, Kang SS, Giannoukas AD, Buckman J, Baker WH. Primary superficial vein reflux with competent saphenous trunk. Eur J Vasc Endovasc Surg 1999;18:201-6. Citations: 36 Impact Factor (2009): 2.919
29. Giannoukas AD, Dacie JE, Lumley JSP. Recurrent varicose veins of both lower limbs due to bilateral ovarian vein incompetence. (Case report and review of the literature) Ann Vasc Surg 2000;14:397-400. Citations: 10 Impact Factor (2009): 1.169
30. Katsamouris AN, Giannoukas AD, Alamanos E, Karniadakis S, Petrakis J, Drositis J, Touloupakis E, Mouloudi E, Siatitsas J. Experience with new techniques for extra- anatomic arterial reconstruction of the lower limb. Ann Vasc Surg 2000;14:444-9. Citations: 5 Impact Factor (2009): 1.169

31. Giannoukas AD, Katsamouris AN, Tsetis D, Papakonstantinou O, Plaitakis A, Gourtsoyiannis N. Misdiagnosed post-traumatic occlusion of the internal carotid artery in a young woman. (Lesson of the month) Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;20:478-81. Citations: 3 Impact Factor (2009): 2.919
32. Labropoulos N, Giannoukas AD, Delis K, Kang SS, Ashraf Mansour M, Buckman J, Katsamouris A, Nicolaides AN, Littooy FN, Baker WH. The impact of isolated lesser saphenous vein system incompetence on clinical signs and symptoms of chronic venous disease. J Vasc Surg 2000;32:954-60. Citations: 27 Impact Factor (2009): 3.517
33. Filippidis G, Zacharakis G, Katsamouris A, Giannoukas AD, Papazoglou TG. Single and double wavelength excitation of laser-induced fluorescence of normal and atherosclerotic peripheral vascular tissue. J Photochem Photobiol B. 2000;56:163-71. Citations: 8 Impact Factor (2009): 1.871
34. Katsamouris A, Giannoukas AD, Tsetis D, Kostas T, Petinarakis I, Gourtsoyiannis N. Can ultrasonic investigation replace arteriography in the management of chronic arterial occlusive disease of the lower limb? Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;21:155-9. Citations: 25 Impact Factor (2009): 2.919
35. Kafetzakis A, Giannoukas AD, Kohiadakis G, Igoumenidis N, Vlachonikolis IG, Tsetis D, Katsamouris A. Occult aorto-iliac disease in patients with symptomatic coronary artery disease. Int Angiol 2001;20:295-300. Citations: 10 Impact Factor (2009): 1.155
36. Mavroforou A, Giannoukas AD, Katsamouris A, Michalodimitrakis E. The importance of communication between physicians and patients. Special considerations in the era of endovascular therapy. Int Angiol 2002;21:99-102. Citations: 10 Impact Factor (2009): 1.155
37. Labropoulos N, Kang SS, Mansour MA, Giannoukas AD, Moutzouros V, Baker WH. Early thrombus remodeling of isolated calf deep vein thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002;23:344-8. Citations: 13 Impact Factor (2009): 2.919
38. Giannoukas AD, Tsetis D, Ioannou C, Kostas T, Kafetzakis A, Petinarakis I, Kardoulas D, Touloupakis E, Katsamouris A. Clinical presentation and anatomic distribution of chronic venous insufficiency of the lower limb in a typical Mediterranean population. Int Angiol 2002;21:187-92. Citations: 9 Impact Factor (2009): 1.155
39. Giannoukas AD, Kostas T, Tsetis D, Kafetzakis A, Kritikos H, Katsamouris AN. Rheumatoid vasculitis with acute popliteal artery thrombosis in a young male patient with seronegative rheumatoid arthritis. (electronic publication). Eur J Vasc Endovasc Surg Extra 2002;21:451-8. Citations: - Impact Factor (2009): -
40. Mavroforou A, Giannoukas A, Michalodimitrakis E. Confidentiality of health information in Greece, the Hippocrates’ birthplace. Med Law 2002;21:451-8. Citations: - Impact Factor: -
41. Giannoukas AD, Kostas Th, Ioannou Ch, Tsetis D, Gogas Ch, Kafetzakis A, Touloupakis E, Katsamouris AN. Perforator reflux and clinical presentation in primary superficial venous insufficiency. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:88-9. Citations: 2 Impact Factor (2009): 2.919
42. Mavroforou A, Giannoukas AD, Mavrophoros D, Michalodimitrakis E. Physician’s liability in interventional radiology and endovascular therapy. Eur J Radiology 2003;46:240-3. Citations: 11 Impact Factor (2009): 2.645
43. Giannoukas AD, Tsetis D, Kostas Th, Petinarakis I, Ioannou Ch, Touloupakis E, Katsamouris AN. Suspected acute deep vein thrombosis of the lower limb in outpatients: Considerations for optimal diagnostic approach. World J Surg 2003;27:554-7. Citations: 4 Impact Factor (2009): 2.696
44. Ioannou Ch, Giannoukas AD, Kostas Th, Kafetzakis A, Liamis A, Touloupakis E, Tsetis D, Katsamouris AN. Patterns of venous reflux in limbs with venous ulcers: Implications for treatment. Int Angiol 2003;22:182-7. Citations: 6 Impact Factor (2009): 1.155
45. Tsetis DK, Katsamouris AN, Giannoukas AD, Hatzidakis AA, Kostas T, Chamalakis K, Ioannou C, Gourtsoyiannis NC. Catheter-directed thrombolysis with high-dose bolus plus continuous infusion of recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) in patients with acute or subacute lower limb ischemia: Potential benefits from heating the rt-PA. J Endovasc Ther 2003;10:739-44. Citations: 1 Impact Factor (2009): 2.902
46. Mavroforou A, Giannoukas AD, Michalodimitrakis E. A review of Greek law on human cloning. Med Law 2003;22:55-62. Citations: 2 Impact Factor: -
47. Mavroforou A, Giannoukas AD, Michalodimitrakis E. Abortion under the Greek Law: parental consent for a minor’s abortion. Med Law 2003;22:267-74. Citations: - Impact Factor: -
48. Galanakis I, Aligizakis A, Giannoukas A, Katsamouris A, Katonis P, Hadjipavlou A. Popliteal artery injury, peroneal nerve neurapraxia and tibial nerve neurotmesis of the right knee, after an arthroscopic assisted anterior cruciate ligament reconstruction. Minerva Ortop Traumatol 2003;54:39-43. Citations: - Impact Factor: -
49. Kostas T, Ioannou CV, Touloupakis E, Daskalaki E, Giannoukas AD, Tsetis D, Katsamouris AN. Recurrent varicose veins after surgery: A new appraisal of a common and complex problem in vascular surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;27:275-82. Citations: 49 Impact Factor (2009): 2.919
50. Mavroforou A, Giannoukas AD, Michalodimitrakis E. Medical litigation in cosmetic plastic surgery. Med Law 2004;23:479-88. Citations: 6 Impact Factor: -
51.Mavroforou A, Giannoukas A.D., Michalodimitrakis E. Organ and tissue transplantation in Greece: The law and an insight into the social context. Med Law 2004;23:111-25. Citations: 4 Impact Factor: -
52. Μavroforou A, Giannoukas AD, Gaines P, Michalodimitrakis E, Beard JD. Ethical dilemmas regarding treatment when recruitment ends in randomized trials. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;28:571-2. Citations: 1 Impact Factor (2009): 2.919
53. El Wajeh Y, Giannoukas AD, Gulliford CJ, Suvarna SK, Chan P. Saphenofemoral channels associated with recurrent varicose veins are not neovascular. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;28:590-4. Citations: 23 Impact Factor (2009): 2.919
54. Leon L, Giannoukas AD, Dodd D, Chan P, Labropoulos N. Clinical significance of superficial vein thrombosis? Eur J Vasc Endovasc Surg 2005;29:10-7. Citations: 30 Impact Factor (2009): 2.919
55. Giannoukas AD, Labropoulos N, Smith F, Venables G, Beard JD. Management of the near total internal carotid artery occlusion. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2005;29:250-5. Citations: 7 Impact Factor (2009): 2.919
56. Giannoukas AD, Chan P, Gaines PA. Endoluminal repair of anastomotic false popliteal aneurysm using the Wallstent endoprosthesis. Int Angiol 2005;24:95-7. Citations: 2 Impact Factor (2009): 1.155
57. Giannoukas AD. Vascular complications in Adamantiades-Behcet Disease. (Letter). J Vasc Surg 2005;42:181. Citations: 5 Impact Factor (2009): 3.517
58. Nicolaides AN, Kakkos S. Griffin M, Sabetai M, Dhanjiil S, Sabetai M, Tegos T, Thomas DJ, Giannoukas AD, Geroulakos G, Georgiou N, Francis S, Ioannidou E, Dore’ CJ and for the Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk for Stroke (ACSRS) Study Group. Severity of asymptomatic carotid stenosis and risk of ipsilateral hemispheric ischaemic events: Results from the ACSRS Study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005;30:275-84. Citations: 47 Impact Factor (2009): 2.919
59. Michalodimitrakis, Mavroforou A, Giannoukas AD. Lessons learnt from the autopsies of 445 cases of sudden cardiac death. Coron Art Dis 2005;16:385-9. Citations: 8 Impact Factor (2009): 1.527
60. Mavroforou A., Giannoukas A.D., Mavrophoros D. Michalodimitrakis E. Confidentiality Governing Surgical Research Practice. World J Surg 2005;29:122-3. Citations: - Impact Factor (2009): 2.696
61. Giannoukas AD, Berczi V, Anoop U, Cleveland TJ, Beard JD, Gaines PA. Endofibrosis of iliac arteries in high-performance athletes: Diagnostic approach and minimally invasive endovascular treatment. Cardiovasc Intervent Radiol 2006;29:866-9. Citations: 2 Impact Factor (2009): 1.949
62. Mavroforou A., Giannoukas A.D., Michalodimitrakis E. Consent for organ and tissue retention in British law in the light of the Human Tissue Act 2004. Med Law 2006;25:427-34. Citations: 2 Impact Factor: -
63. Mavroforou A., Giannoukas A.D., Michalodimitrakis E. Alcohol and drug abuse among doctors: A review of the literature. Med Law 2006;25:611-25. Citations: 2 Impact Factor: -
64. Giannoukas A.D., Labropoulos N., Michaels J.A. Compression with or Without Early Ambulation in the Prevention of Post- Thrombotic Syndrome: A Systematic Review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;32:217-21. Citations: 7 Impact Factor (2009): 2.919
65. Kalodiki E, Giannoukas AD. Sequential Compression (SCD) in the Treatment of Peripheral Arterial Occlusive Disease (PAOD) – A Useful Tool or just Another Device? Eur J Vasc Endovas Surg 2007;33:309-10. Citations: 1 Impact Factor (2009): 2.919
66. Lazarides M.K., Giannoukas AD. The Role of Hemodynamic Measurements in the Management of Venous and Ischemic Ulcers Lower Extremity Wounds 2007;6:254-61. Citations: 3 Impact Factor: -
67. Mavroforou A., Koutsias S., Fafoulakis F., Balogiannis I., Stamatiou G., Giannoukas A.D.The evolution of lower limb amputation through the ages. Int Angiol 2007;26:385–9. Citations: 1 Impact Factor (2009): 1.155
68. Labropoulos N., Manalo D., Patel N.P., Tiongson J., Pryor L., Giannoukas A.D. Uncommon leg ulcers in the lower extremity. J Vasc Surg 2007;45:568-73. Citations: 8 Impact Factor (2009): 3.517
69. Mavroforou A., Stamatiou G., Koutsias S., Michalodimitrakis M., Vretzakis G., Giannoukas AD. Malpractice issues in modern anaesthesiology. Eur J Anaesthesiology 2007;24:903–11 Citations: 3 Impact Factor (2009): 1.859
70. Antoniou G.A., Koutsias S. Antoniou S.A., Giannoukas A.D. Remote Endarterectomy for long Segment Superficial Femoral Artery Occlusive. Disease. A Systematic Review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;36:310-8. Citations: 3 Impact Factor (2009): 2.919
71. Giannoukas AD. The role of Compression in the prevention of postthrombotic syndrome. Phlebolymphology 2008;15:94-7. Citations: - Impact Factor: -
72. Paraskevas K., Koutsias S., Mikhailidis D.P., Giannoukas A.D. Cholesterol Crystal Embolization: A possible Complication of Peripheral Endovascular Interventions. J Endovasc Ther 2008;15:614-25. Citations: 1 Impact Factor (2009): 2.902
73. Koutsias S, Lialios G, Kouritas V, Sourlas D, Giannoukas A, Messinis I. Blind on table internal iliac artery embolization in severe post partum hemorrhage: a case report. Int Angiol 2008;27:442-3. Citations: - Impact Factor (2009): 1.155
74. Antoniou GA., Koutsias S., Antoniou SA., Lazarides M., Giannoukas AD. Outcome after endovascular stent graft repair of aorto-enteric fistula: a systematic review. J Vasc Surg 2009;49:782-9. Citations: 3 Impact Factor (2009): 3.517
75. Mavroforou A., Giannoukas AD. The Contribution of Benediktos Adamantiades in the Description of the Bechet’s Disease. Int Angiol 2009;28:245-7. Citations: - Impact Factor (2009): 1.155
76. Antoniou GA., Giannoukas AD. Regarding “Civilini E., Bertoglio L., Melissano G., Chiesa R. Aortic and Esophageal Endografting for Secondary Aortoenteric Fistula. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;37:620-1. Citations: - Impact Factor (2009): 2.919
77. Kakkos SK, Sabetai M, Tegos T, Stevens J, Thomas D, Griffin M, Geroulakos G, Nicolaides AN for the Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of Stroke (ACSRS) Study Group. Silent embolic infarcts on computed tomography brain scans and risk of ipsilateral hemispheric events in patients with asymptomatic internal carotid artery stenosis. J Vasc Surg 2009;49:902-9. Citations: - Impact Factor (2009): 3.517
78. Nomikos IN, Sidiropoulos A, Vamvakopoulou DN, Athanassiou E, Mouzas OD, Perrakis N, Tsilimingas N, Giannoukas AD, Loufopoulos A, Kourtopoulos H, Vamvakopoulos NC. Surgical Complications of Hyperglycaemia. Current Diabetes Reviews 2009;5:145-50. Citations: - Impact Factor: -
79. Giannoukas AD, Antoniou GA, Saleptsis V, Baros C, Griffin M, Nicolaides AN. Common femoral artery intima- media thickness as marker for cardiovascular disease in asymptomatic adults. VASA 2009;38:147-54 Citations: - Impact Factor (2009): 0.867
80. Sfyroeras GS, Antoniou GA, Drakou AA, Karathanos C, Giannoukas AD. Visceral Venous Aneurysms: Clinical Presentation, Natural History and Their Management: A Systematic Review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38498-505. Citations: 4 Impact Factor (2009): 2.919
81. Mavroforou A., Michalodimitrakis M., Koutsias S., Mavrophoros D., Giannoukas AD. Venous thromboembolism during air travel: Does the existing evidence raise legal implications? Int Angiol 2009;28269-73. Citations: - Impact Factor (2009):1.155
82. Antoniou GA, Koutsias S, Karathanos C, Sfyroeras G, Vretzakis G, Giannoukas AD. Endovascular Stent- Graft Repair of Major Abdominal Arteriovenous Fistula: A Systematic Review. J Endovasc Ther 2009;16:514-23. Citations: - Impact Factor (2009): 2.902
83.Paraskevas KI, Giannoukas AD, Mikhailidis DP. Irradiation- induced carotid artery stenosis: A preventable complication of neck radiotherapy? Angiology 2009;60:273-5. Citations: - Impact Factor (2009): 1.097
84. Giannoukas AD, Sfyroeras G, Griffin M, Saleptsis V, Antoniou GA, Nicolaides AN. Association of plaque echostructure and cardiovascular risk factors with symptomatic carotid artery disease. VASA 2009;38:357-64. Citations: - Impact Factor (2009): 0.867
85. Antoniou GA, Lazarides MK, Georgiadis GS, Sfyroeras G, Nikolopoulos ES, Giannoukas AD. Lower extremity arteriovenous access for haemodialysis: A systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:365-72. Citations: 1 Impact Factor (2009): 2.919
86. Mavroforou A, Antoniou G, Michalodimitrakis E, Giannoukas AD. Ethical and legal aspects on the use of images and photographs in medical teaching and publication. Int Angiol 2010;29:376-9. Citations: - Impact Factor (2009): 1.155
87. Paraskevas KI, Mikhailidis DP, Giannoukas AD. Periodontitis and Abdominal Aortic Aneurysms: A Random Association or a Pathogenetic Link? Int Angiol 2009;28:431-3. Citations: - Impact Factor (2009): 1.155 88.Paraskevas KI, Giannoukas AD, Mikhailidis DP. Renal Function Impairment in Peripheral Arterial Disease: An Important Parameter That Should Not Be Neglected. Ann Vasc Surg 2009;23:690-9. Citations: 5 Impact Factor (2009): 1.169
89. Mavroforou A, Michalodimitrakis E, Hatzitheofilou C, Giannoukas AD. Legal and ethical issues in robotic surgery. Int Angiol 2010;29:75-9. Citations: - Impact Factor (2009): 1.155
90. Antoniou GA, Sfyroeras GS, Karathanos C, Achouhan H, Koutsias S, Vretzakis G, Giannoukas AD. Hybrid endovascular and open treatment of severe multilevel lower extremity arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:616-22. Citations: 3 Impact Factor (2010): 2.919
91. Vretzakis G, Kleitsaki A, Stamoulis K, Dragoumanis C, Tasoudis V, Kyriakaki K, Mikroulis D, Giannoukas AD, Tsilimingas N. The impact of fluid restriction policy in reducing the use of red blood cells in cardiac surgery. Acta Anaesthesiol Belg 2009;60:221-8. Citations: - Impact Factor: -
92. Vretzakis G, Kleitsaki A, Stamoulis K, Bareka M, Georgopoulou S, Karanikolas M, Giannoukas A. Intra-operative intravenous fluid restriction reduces perioperative red blood cell transfusion in elective cardiac surgery, especially in transfusion- prone patients: a prospective, randomized controlled trial. J Cardiothorac Surg 2010;24:5-7. Citations: - Impact Factor (2009): 0.737
93. Paraskevas KI, Bessias N, Giannoukas AD, Mikhailidis DP. Endovascular abdominal aortic aneurysm repair (EVAR) procedures: counterbalancing the benefits with costs. Vasc Endovasc Surg 2010;44:319-20. Citations: - Impact Factor (2009): -
94. Tzorbatzoglou ID, Sfyroeras GS, Giannoukas AD. Periodontitis and carotid atheroma: Is there a causal relationship? Int Angiol 2010;29:27-9. Citations: 1 Impact Factor (2009): 1.155
95. Paraskevas KI, TsiantoulaP, Mikhailidis DP, Giannoukas AD. e-Comment: Endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysms: identifying issues which may be difficult to achieve. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010;10:619. Citations: - Impact Factor (2009): -
96. Sfyroeras GS, Koutsiaris A, Karathanos C, Giannakopoulos A, Giannoukas AD. Clinical relevance and treatment of carotid stent fractures. J Vasc Surg 2010;51:1280-5. Citations: - Impact Factor (2009): 3.517
97. Koutsiaris A, Tachmitzi SV, Papavasileiou P, Batis N, Kotoula MG, Giannoukas AD, Tsironi E. Blood velocity pulse quantification in the human conjuctival pre-capillary arterioles. Microvasc Res 2010;80:202-8. Citations: - Impact Factor (2009): 3.075
98. Paraskevas KI, Giannoukas AD, Mikhailidis DP. The impact of impaired renal function on long-term outcomes in patients with peripheral arterial disease. Angiology 2010;61:415-6. Citations: - Impact Factor (2009): 1.097
99. Sfyroeras GS, Koutsias S, Karathanos C, Stamoulis K, Giannoukas A. Colonic ischaemia after endovascular exclusion of an aortoiliac aneurysm using an iliac branch device. Vasc Endovasc Surg 2010;44:597-600. Citations: - Impact Factor (2009): -
100. Paraskevas KI, Kotsikoris I, Koupidis SA, Giannoukas AD, Mikhailidis DP. Ankle- branchial index: a marker of both peripheral arterial disease and systemic atherosclerosis as well as a predictor of vascular events. Angiology 2010;61:521-3. Citations: 1 Impact Factor (2009): 1.097
101. Paraskevas KI, Giannoukas AD, Kotsikoris I, Mikhailidis DP. Contrast-induced Nephropathy and the Vascular Patient. Angiology 2010;61:721-3. Citations: - Impact Factor (2009): 1.097
102. Antoniou SA, Antoniou GA, Granderath FA, Mavroforou A, Giannoukas AD, Antoniou AI. Reflections of the Hippocratic Oath in Modern Medicine. World J Surg 2010 [Epub ahead of print] Citations: - Impact Factor (2009): 2.696
103. Saleptsis V, Labropoulos N, Halaris A, Angelopoulos N, Giannoukas AD. Depression and Atherosclerosis. Int Angiol (Accepted) Citations: - Impact Factor (2009): 1.155
104. Tzogias L, Labropoulos N, Amaral SI, Antoniou GA, Giannoukas AD. Distribution and clinical impact of phlebosclerosis. Int Angiol 2010 (Accepted) Citations: - Impact Factor (2009): 1.155
105. Simeoforidou M, Vretzakis G, Bareka M, Chantzi E, Flossos A, Giannoukas A, Tsilimingas N. Thoracic epidural analgesia with levobupivacaine for 6 postoperative days attenuates sympathetic activation after thoracic surgery. J Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia 2010 [Epub ahead of print] Citations: - Impact Factor (2009): 1.062
106. Hervé Decousus, Paolo Prandoni, Patrick Mismetti, Rupert M. Bauersachs, Zoltán Boda, Benjamin Brenner, Silvy Laporte, Lajos Matyas, Saskia Middeldorp, German Sokurenko, Alain Leizorovicz, for the CALISTO Study Group. Fondaparinux for the treatment of Superficial-Vein thrombosis in the legs. N Engl J Med 2010;363:1222-32 Citations: - Impact Factor (2009): 47.50
107. Christos Karathanos, Giorgos S. Sfyroeras, Konstantinos Stamoulis, Aikaterini Drakou, Georgios Vretzakis, Athanasios D. Giannoukas. Hybrid procedures for the treatment of multi-focal ipsilateral internal carotid and proximal common carotid or innominate artery lesions. VASA (Accepted) Citations: - Impact Factor (2009): 0.867
108. Kalozoumis P.G., Kalfas A.I., Giannoukas A.D. The role of geometry of the human carotid bifurcation in the formation and development of atherosclerotic plaque. IFMBE Proceedings 2010;29:284-7 Citations: - Impact Factor: -
109. Drakou A, Giannoukas A.D. The importance of ophthalmic artery haemodynamics in patients with atheromatous carotid artery disease. Int Angiol (Accepted) Citations: - Impact Factor (2009): 1.155
110. Kakkos SK, Antoniadis PN, Clonaris C, Papazoglou KO, Giannoukas AD, Matsagas MI, Kotsis T, Dervisis K, Gerasimidis t, Tsolakis IA, Liapis CD. Conventional or endovascular repair of aortoenteric fistulas? A case- controlled study. Eur J Vasc Endovasc Surg (Accepted) Citations: - Impact Factor (2009): 2.919 Γ.


Περιλήψεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

1. Α. Γιαννούκας, Γ. Μπαλτογιάννης, Δ. Νάστος, Δ. Γοδεβένος, Δ. Στεφάνου, Δ. Κασιούμης: Η δράση της νατριούχου δικλοφενάκης στο γαστροδωδεκαδακτυλικό βλεννογόνο. Ελληνική Γαστρεντερολογία 1993;6 (συμπλ. Τεύχος):19.
2. Α. Γιαννούκας, Δ. Νάστος, Γ. Μπαλτογιάννης, Χ. Κάτσιος, Κ. Παπαδημητρίου, Δ. Κασιούμης: Η υπερεκλεκτική βαγοτομή σαν προστασία του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ελληνική Γαστρεντερολογία 1993;6 (συμπλ. Τεύχος):19.
3. A. Γιαννούκας, Δ. Νάστος, Γ. Μπαλτογιάννης, Λ. Παπατζίκος, Κ. Στεφάνου, Δ. Κασιούμης: Η μισοπροστολή στην προστασία του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ελληνική Γαστρεντερολογία 1993;6 (συμπλ. Τεύχος):19.


Δ. Περιλήψεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά

1. A. Cassioumis, K. Siamopoulos, M. Fatouros, M. Papas, H. Batsis, A.D. Giannoukas, G. Sferopoulos: Access to blood vessels for haemodialysis - Ten year experience. Kidney Int 1991;39:196. Impact Factor (2009): 6.193
2. M. Fatouros, A.D. Giannoukas, H. Batsis, M. Mitsis, Chr. Nathanael, V. Koulouras, D. Cassioumis: The evaluation of the predisposing factors for development of venous thrombosis in forty seven patients. Int Angiol 1993;12 (suppl. 1);78. Impact Factor (2009): 1.155
3. N. Labropoulos, N. Volteas, M. Leon, A.D. Giannoukas, G. Ramaswami, A. Al kutoubi, A.N. Nicolaides. Early haemodynamic effects of percutaneous transluminal angioplasty in the superficial femoral artery disease. Int Angiol 1994;1(suppl. 1):14. Citations: 1 Impact Factor (2009): 1.155
4. N. Labropoulos, M. Leon, A.N. Nicolaides, A.D. Giannoukas, N. Volteas, P. Chan. Superficial venous insufficiency: correlation with clinical symptoms. Int Angiol 1994;1(suppl. 1);56. Impact Factor (2009): 1.155
5. A.D. Giannoukas, N. Labropoulos, G. Stravidis, D. Bailey, B. Glenville, A. Flannagan, A.N. Nicolaides. Characterization of the wall of the long saphenous vein with ultrasound and histology. Int Angiol 1995;1(suppl.1):170. Impact Factor (2009): 1.155
6. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, G. Stravridis, D. Bailey, B. Glenville, A.N. Nicolaides. The role of venous wall changes in the pathogenesis of primary varicose veins. Int Angiol 1995;1(suppl 1):253-4. Impact Factor (2009): 1.155
7. M. Leon, S.K. Volteas, N. Labropoulos, N. Volteas, E. Kalodiki, A.D. Giannoukas, A.N. Nicolaides. Duplex scanning in the evaluation of pathologies clinically presented as deep vein thrombosis. Int Angiol 1995;1(suppl. 1):184. Impact Factor (2009): 1.155
8. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, E. Kalodiki, M. Wyatt, A.N. Nicolaides. The value of colour flow duplex scanning in symptomatic intravenous drug abuse. Int Angiol 1995;1(suppl. 1):184. Impact Factor (2009): 1.155
9. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, A.N. Nicolaides, G. Ramaswami, M. Leon, P. Burke. New insights into the pathophysiology of venous ulceration using colour flow duplex imaging: Implications for treatment. Phlebology Digest 1996;8:19-20. Impact Factor: -
10. A.D. Giannoukas, N. Labropoulos, P. Burke, A. Katsamouris, A.N. Nicolaides. Calf deep venous thrombosis. Scope on Phlebology and Lymphology 1996;3:23-4. Impact Factor: -
11. A.D. Giannoukas, N. Labropoulos, P. Burke, T. Tyllis, A. Katsamouris, Nicolaides. Natural history and early outcome of symptomatic calf deep venous thrombosis. Int Angiol 1996;15(suppl 1):28. Impact Factor (2009): 1.155
12. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, G. Stavridis, D. Bailey, K. Delis, B. Glenville, A.N. Nicolaides. New insight in the development of primary venous insufficiency. J Vasc Technol 1996;20:169. Impact Factor: -
13. N. Labropoulos, E. Touloupakis, A.D. Giannoukas, M. Leon, A. Katsamouris, A.N. Nicolaides. Recurrent varicose veins: Investigation of the pattern and extent of reflux with colour flow duplex scanning. Scope on Phlebology and Lymphology 1997;4:27-8. Impact Factor: -
14. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, K. Delis, M.A. Mansour, S.S. Kang, A. Katsamouris, A.N. Nicolaides, W.H. Baker. Patterns of sapheno- gastrocnemial venous reflux. Br J Surg 1997;84(Suppl.2):163-4. Impact Factor (2009): 4.077
15. D. Tsetis, A. Hatjidakis, A. Giannoukas, C. Gogas, S. Karampekios, S. Karniadakis, A. Katsamouris, N. Gourtsoyiannis. Transcatheter thrombolysis with high-dose bolus rtPA in lower limb ischaemia. Eur Radiology 1999;9(suppl 1):S233. Impact Factor (2009): 3.589
16. A. Petru, A. Katsamouris, A. Giannoukas, E. Alamanos, A. Chatzimichali, H. Askitopoulou. Jugular venous oximetry (SjvO2) during carotid endarterectomy in patients with critical cerebral circulation - preliminary report. BJA 1999;82 (suppl 1):46. Citations: 1 Impact Factor (2009): 4.077
17. Tsetis D, Katsamouris A, Hatzidakis AA, Giannoukas A, Karampekios S, Ergazakis N, Karniadakis S, Gourtsoyiannis NC. Treatment of chronic arterial insufficiency of the lower limb with percutaneous stents: a single centre experience. Cardiovasc Intervent Radiol 1999;22(suppl 2):S144. Impact Factor (2009): 1.949
18. Tsetis D, Giannoukas A, Katsamouris A, Hatzidakis AA, Ergazakis N, Alamanos E, Gourtsoyiannis NC. Durability of iliac artery stenting in multilevel atherosclerotic arterial disease of the lower limb. Cardiovasc Intervent Radiol 1999;22(suppl 2):S144. Impact Factor (2009): 1.949
19. N. Labropoulos, A.D. Giannoukas, G. Stavridis, D. Bailey, B. Glenville, Nicolaides. Development of primary venous reflux. Phlebology Digest 2000;13:20-21. Impact Factor: -
20. A.D. Giannoukas, A. Katsamouris, D. Tsetis, Th. Kostas, Ch. Ioannou, A. Laliotis, N. Gourtsoyiannis. The value of colour Doppler ultrasonography in Symptomatic outpatients with suspected deep venous thrombosis of the lower limb. Int Angiol 2000;4:378. Impact Factor (2009): 1.155
21. D.K. Tsetis, L.K. Michalis, A.N. Katsamouris, M.R. Rees, A.A. Hatzidakis, A.D. Giannoukas, I. Tritou, D.A. Sideris, N. Gourtsoyiannis. Treatment of femoropopliteal chronic arterial occlusions by vibrational angioplasty: Preliminary experience. Eur Radiol 2001;11(supl. 1):271. Impact Factor (2009): 3.589
22. Giannoukas AD, Dacie JE, Lumley JSP. Bilateral ovarian vein incompetence. Phlebology Digest 2001;14:9-10. Impact Factor: -
23. Giannoukas AD, Tsetis D, Ioannou C, Kostas T, Kafetzakis A, Petinarakis I, Kardoulas D, Touloupakis E, Katsamouris A. Clinical presentation and anatomic distribution of primary venous insufficiency of the lower limb in a typical Mediterranean population. Int Angiol 2001;20(Suppl. 1):183. Impact Factor (2009): 1.155
24. Tsetis D, Michalis LK, Katsamouris AN, Rees MR, Giannoukas AD, Hatzidakis AA, Sideris DA, Gourtsoyiannis NC. Use of vibrational angioplasty for the treatment of chronic total infrainguinal arterial occlusions. CVIR 2001;24(Suppl 1):S219. Impact Factor (2009): 1.949
25. Giannoukas AD, Ioannou Ch, Tsetis D, Kostas Th, Gogas Ch, Katsamouris A. Does perforating vein reflux influence the clinical presentation in limbs with only primary superficial venous insufficiency? Int Angiol 2001;20:257. Impact Factor (2009): 1.155
26. Ioannou CV, Giannoukas AD, Kostas T, Kafetzakis A, Liamis A, Touloupakis E, Tsetis D, Katsamouris AN. Patterns of venous reflux in limbs with venous ulcers: Implications for treatment. Int Angiol 2002;21:296. Impact Factor (2009): 1.155
27. Kostas T, Touloupakis E, Daskalaki E, Tsetis D, Kafetzakis A, Ioannou CV, Giannoukas AD, Katsamouris AN. Recurrent varicose veins after surgery: A new appraisal of a common and complex problem in vascular surgery. Int Angiol 2002;21:296. Impact Factor (2009): 1.155
28. Tsetis DK, Katsamouris A, Chamalakis K, Giannoukas A, Hatzidakis A, Karagiannakidis E, Ioannou C, Gourtsoyiannis N. Catheter-directed thrombolysis (CDT) with high-dose bolus rt-PA in patients with acute or subacute lower limb ischemia: Potential benefits from heating of rt-PA. Eur Radiology 2003;13(Suppl 1):B225. Impact Factor (2009): 3.589
29. Kostas T, Ioannou CV, Touloupakis E, Daskalaki E, Tsetis D, Kafetzakis A, Liamis A, Kafeza M, Giannoukas AD, Katsamouris AN. Impact of primary chronic venous insufficiency progression in recurrent varicose vein disease. Phlebology 2003;18:154. Impact Factor (2009): 1.548
30. Giannoukas AD, Kakkos S, Mavrophoros D, Nicolaides AN. Validation of arterial wall changes as markers of premature atherosclerosis in healthy adults. Eur Surg Res 2004;36(suppl 1):17. Impact Factor (2009): 1.500
31. Giannoukas AD, Sabetai M, Kakkos S, Nicolaides AN. Common carotid and femoral artery intima-media changes in relation to the extent of atherosclerosis. Eur Surg Res 2004;36(suppl 1):16. Impact Factor (2009): 1.500
32. Giannoukas AD, Kakkos S, Sabetai M, Griffin M, Mavrophoros D, Nicolaides AN. The impact of carotid plaque echostructure and cardiovascular risk factors in symptomatic carotid artery disease. Eur Surg Res 2004;36(suppl 1):145. Impact Factor (2009): 1.500
33. Mavroforou A, Giannoukas AD, Mavrophoros D, Michalodimitrakis E. Confidentiality governing surgical research practice. Eur Surg Res 2004;36(suppl 1):1. Impact Factor (2009): 1.500
34. Μavroforou A, Giannoukas AD, Gaines P, Michalodimitrakis E. Ethical dilemmas in patients’treatment when recruitment ends in randomized trials. Eur Surg Res 2004;36(suppl 1):1. Impact Factor (2009): 1.500
35. Mavroforou A, Koutsias S, Fafoulakis F, Balogiannis I, Giannoukas AD. The evolution of limb amputation through the ages. Int Angiol 2006;25:104. Impact Factor (2009): 1.155
36. Mavroforou A, Koutsias S, Balogiannis I, Giannoukas AD. The contribution of Benedictos Adamantiades (1875-1962) to vascular medicine. Int Angiol 2006;25:127. Impact Factor (2009): 1.155
37. Giannoukas AD, Labropoulos N, Koutsias S, Saleptsis V, Agorogiannis V, Michaels JA. Routine use of compression with or without early ampulation in the prevention of post-thrombotic syndrome: where is the evidence? Int Angiol 2006;25:142. Impact Factor (2009): 1.155
38. Giannoukas AD, Griffin M, Mavrophoros D, Koutsias S, Baros K, Christodoulidis G, Saleptsis V, Nicolaides AN. Association of plaque echostructure and cardiovascular risk factors with symptomatic carotid artery disease. Int Angiol 2006;25:145. Impact Factor (2009): 1.155
39. Giannoukas AD, Mavrophoros D, Koutsias S, Baros K, Liakou P, Nicolaides AN. Common femoral arterial intima-media thickness as marker for cardiovascular disease in asymptomatic adults: a pilot study. Int Angiol 2006;25:154 Impact Factor (2009): 1.155
40. Koutsias S, Georgiakakis A, Stamatiou G, Makrigiannis G, Mpoultadakis E, Achouhan H, Spanos K, Giannoukas AD. The first initial experience in Greece with remote superficial femoral artery endarterectomy and distal a-Spire stent placement. Int Angiol 2008;27:450-1 Impact Factor (2009): 1.155
41. Abstracts 144/08: Selected abstracts that were presented at the third vascular symposium in Larissa between 23-25th May 2008 Int Angiol 2009 (Accepted) Impact Factor (2009): 1.155
42. Karathanos Ch, Antoniou G, Stamoulis K, Drakou A, Vretzakis G, Giannoukas A. Hybrid procedures for the one-stage treatment of multi-focal ipsilateral internal carotid and proximal common carotid/ Inomminate artery lesions. Journal of Vascular Surgery 2010;51:42S Impact Factor (2009): 3.517