2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Ερευνητική Δραστηριότητα


 

VICTORIA: Δεδομένα από την καθημερινή κλινική πράξη για τη θεραπεία της Φλεβικής Θρομβοεμβολής στην Ελλάδα (Venous Thromboembolism Real)
 
PREVENT: Μελέτη για τον επιπολασμό της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο-δεδομένα που προέρχονται από την καθημερινή κλινική πρακτική
 
VITVIN: Αξιοποίηση των υποπροϊόντων οινοποίησης των φυτικών μερών της αμπέλου για την ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής με δράση στη φλεβική ανεπάρκεια
 
CI-WIN: Μη παρεμβατική, πολυκεντρική μελέτη εκτίμησης της ποιότητας ζωής και των κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) που είναι σε αγωγή με σιλοσταζόλη

Μελέτη με τη χρήση του επικαλυμμένου με φάρμακο μπαλονιού της RONTIS για τη θεραπεία των βλαβών στις μηρο-ιγνυακές αρτηρίες
 
ENCHANT: Μη επεμβατική, πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη μελέτη ενός σκέλους της τεχνικής ChEVAR με μόσχευμα Endurant μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, για την αντιμετώπιση των περινεφρικών αορτικών ανευρυσμάτων με βραχύ υπονεφρικό αυχένα
 
COvid-19 Vascular sERvice Study (COVER): Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην παροχή υπηρεσιών υγείας, την αντιμετώπιση και έκβαση των αγγειοχειρουργικών ασθενών
 
MASCOT: Διεθνής καταγραφή ασθενών με αθηροσκληρωτική νόσο που διετρέχουν υψηλό κίνδυνο για αιφνίδια ή επικείμενη απόφραξη μετά από διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική, ή σε ασθενείς που θεωρούνται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για επαναστένωση μετά από PTA στην έσω, έξω ή κοινή λαγόνιο αρτηρία που αντιμετωπίζονται (ή πρόκειται να αντιμετωπιστούν) με το πλήρες σύστημα αυτό-εκπτυσσόμενης ενδοπρόθεσης λαγονίων
 
CALLISTO: Διεθνής τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση του fondaparinux (Arixtra) με εικονικό φάρμακο στη θεραπεία της επιπολής θρομβοφλεβίτιδας των κάτω μελών
 
STEP REGISTRY: ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας
 
TAMARIS : Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των 4 χορηγήσεων XRP0038/NV1FGF 4mg σε διαστήματα 2 εβδομάδων σε ασθενείς με κρίσιμη ισχαιμία κάτω μελών που δεν επιδέχονται επέμβαση επαναιμάτωσης.
 
AAA SCREENING: Η αξία του προληπτικού ελέγχου για την ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
 
Αξιολόγηση του κινδύνου αθηρωμάτωσης σε ασθενείς με διαβρωτική οστεοαρθρίτιδα, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Ρευματολογική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
ACST-2: Διεθνής Τυχαιοποιημένη Μελέτη για την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής νόσου των καρωτίδων με ενδαρτηρεκτομή ή ενδοαγγειακή αποκατάσταση (stenting) για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων.