2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα


 

Εβδομαδιαία:
• Συζήτηση περιστατικών προς χειρουργείο
• Θεωρητική εκπαίδευση στην υπερηχογραφική διερεύνηση των αγγείων
• Βιβλιογραφική ενημέρωση
• Συζήτηση ερευνητικής δραστηριότητας


Μηνιαία:
• Συζήτηση κίνησης Κλινικής - Συζήτηση νοσηρότητας και θνητότητας του προηγούμενου μηνός
• Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή


Αρχεία: