2413501739 Μεζούρλο, Α Πτέρυγα - 3ος Όροφος, Λάρισα vascular.dpt@gmail.com
hero image

 

Αντιμετώπιση εξωτερικών ασθενών με λεμφοίδημα

Η πολυπαραγοντική αντιμετώπιση εξωτερικών ασθενών με λεμφοίδημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας βασίζεται στο Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος του Nij Smellinghe Hospital (Drahten της Ολλανδίας) και στις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Λεμφολογικό Πλαίσιο (2007). Η πολυπαραγοντική ομάδα αποτελείται από Αγγειοχειρουργούς, Δερματολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Διαιτολόγο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Διοικητικό Υπάλληλο.
Το πρόγραμμα διαρκεί για τουλάχιστον 3 εβδομάδες και περιλαμβάνει εκτίμηση του ασθενή (φωτογραφίες, μέτρηση του μέλους, ερωτηματολόγια εκτίμησης για τη φυσική κατάσταση, την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών), καθημερινή ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία (CDT), περίδεση, μαλαξιοθεραπεία λεμφικής απορροής, άσκηση και ελαστικές κάλτσες στο τέλος του προγράμματος, ψυχολογική υποστήριξη, έλεγχο του βάρους και εκπαίδευση των ασθενών για να αυτοεξυπηρετούνται. Μέχρι σήμερα, παρόλο που ο αριθμός των ασθενών που έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα δεν είναι πολύ μεγάλος, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν πρωτοπαθές λεμφοίδημα κάτω μελών που δεν είχε αντιμετωπιστεί και ότι οι ασθενείς εκτός από τη διάγνωση είχαν περισσότερες γνώσεις για τη φύση του λεμφοιδήματος, την αιτία και την αντιμετώπιση.
Όλοι οι ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα του προγράμματος, ωστόσο ανησυχούν για το οικονομικό βάρος που έχουν τα υλικά περίδεσης και οι ελαστικές κάλτσες καθώς και η καθημερινή τους μεταφορά στο νοσοκομείο. Όλοι οι ασθενείς είχαν σημαντική μείωση της περιφέρειας του μέλους (μέχρι και 11cm σε μερικές περιπτώσεις), που διατηρήθηκε και στην επανεξέταση μετά από 6 μήνες. Οι περισσότεροι ασθενείς σημείωσαν φυσική και ψυχολογική βελτίωση της κατάστασής τους. Το καλύτερο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε στους ασθενείς με πρόσφατο λεμφοίδημα και σε ασθενείς που ακολούθησαν τις οδηγίες για τακτική άσκηση στο σπίτι. Γι’ αυτό το λόγο, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη διάγνωση, η εκπαίδευση και η θεραπευτική αντιμετώπιση, ένας από τους μελλοντικούς στόχους του προγράμματος αντιμετώπισης εξωτερικών ασθενών είναι η πληροφόρηση του κοινού και ο προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.